Więcej informacji o miodzie lipowym
http://www.tomekmiodek.pl/miod-lipowy.html