Pytanie

Posiadam działkę 0,47ha. Jest to siedlisko z domem dwoma garażami oraz stodołą służącą jako magazyn. Za powyższą nieruchomość płacę podatek od nieruchomości, (w dużej części to właśnie ta stodoła jako budowla generuje obciążenie fiskalne)- nie jako rolnik a jako osoba fizyczna. Moje pytanie jest następujące: czy jako taka osoba mogę ubiegać się o zmniejszenie podatku z tytułu prowadzenia działalności rolniczej (pszczelarstwa) bo wykorzystywałbym budynki na terenie posesji do produkcji rolniczej czy też w grę wchodziłby zakup ziemi tak aby posiadać ten wymagany areał 1ha fizyczny.

Odp.
Od dnia 1 stycznia 2003 roku, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (DzU z 2006 r., nr 136, poz. 969 ze zm.) podatkiem rolnym opodatkowane są wszystkie użytki rolne i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Ten przepis ma zastosowanie bez względu na powierzchnię danego gruntu, miejsce jego położenia czy też uzyskiwane, bądź nie dochody z tej nieruchomości. Żadne użytki rolne, bez względu na to, czy stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy
o podatku rolnym (czyli powyżej 1 ha), czy też mniejsze, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości a podatkowi rolnemu. Jednak warunek: grunt ten musi być sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako rolny. Tak więc jeśli nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako np. „R” (grunt orny), to pomimo, że nie jest w rozumieniu przepisów o podatku rolnym gospodarstwem rolnym nie podlega podatkowi od nieruchomości a podatkowi rolnemu, chyba że nieruchomość ta jest zajęta na
prowadzenie działalności gospodarczej. Jak już wspomniałem o tym, czy jest to użytek rolny, decyduje jak jest on „wpisany” w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez starostów. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. O opodatkowaniu gruntu podatkiem rolnym decyduje klasyfikacja gruntu w ewidencji gruntów i budynków, a nie to, co rzeczywiście jest na gruncie.

Proponuję udać się do gminy i dowiedzieć się wszystkiego o swojej działce, bo być może płacisz niepotrzebnie drogi podatek od nieruchomości a możesz zapłącić tani podatek rolny.

Pozdrawiam

Zygmunt