Pytanie:
Ostatnio dostaliśmy propozycję, że kupi od nas miód Związek Zawodowy w jednej z Firm na prezenty dla członków, ale musimy wystawić im fakturę/rachunek.
Jak do tego się zabrać tak praktycznie, najprościej ujmując?
Jeżeli odpowiedź na powyższą poradę jest odpłatna to proszę również o kontakt ; -)

Odp:

Można to zrobić na dwa sposoby:
Pierwszy, to Pani wystawia rachunek (nie fakturę!!!!). W prawdzie treść ustawy ordynacja podatkowa nie nakłada obowiązku wystawiania rachunków przez rolników dokonujących sprzedaży swoich produktów, które pochodzą z ich własnej uprawy czy hodowli i nie są przetworzone w sposób przemysłowy oraz sprzedaż ta ma miejsce w obrębie tej uprawy lub hodowli. Jednak brak takiego obowiązku oczywiście nie oznacza, że rolnicy nie mogą wystawiać takich rachunków. Mogą to robić.
Powinna Pani go sporzadzić w dwóch egzemplarzach, jeden dla kupującego a jeden zachować sobie. Rachunek taki powinien zawierać następujące informacje:
1. oznaczenie rachunku numerem i datą jego wystawienia,
2. dane osobowe rolnika i nabywcy (imiona i nazwiska bądź (jeśli nabywca to osoba fizyczna), nazwa firmy (jeśli nabywca to osoba prawna) i adres),
3. rodzaj i ilość sprzedawanych produktów rolnych a także cena jednostkowa,
4. całkowitą kwotę należną za sprzedaż, określoną zarówno liczbowo jak i słownie,
5, sposób zapłaty (wiadomo: gotówką).

Drugi sposób (i ten polecam), to nic Pani nie robi poza sprzedażą miodu i zainkasowaniem odpowiedniej ilości blankietów NBP ; -)
W takim wypadku to kupujący załatwi sam wszystko we własnym zakresie, czyli powinien na własny użytek sporządzić dowód wewnętrzny, na podstawie którego zaewidencjonuje taki zakup. Taki dowód zakupu może dotyczyć bezpośredniego zakupu od rolnika produktów rolnych nieprzerobionych w przemysłowy sposób (istotne). W tak spoprządzonym dokumencie nie ma więc konieczności podawania danych rolnika, od którego nabyto te produkty.
Co powinien zawierać taki dowód wewnętrzny została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów regulującego prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z jego zapisami powinien on zawierać co najmniej:
1. datę dokonania wydatku,
2. nazwę, ilość i cenę jednostkową zakupionych produktów rolnych,
3. łączną wartość poniesionego wydatku,
4. podpis osoby bezpośrednio dokonującej wydatku.

Na dzień dzisiejszy przepisy nie zobowiązują do uzyskania od rolnika pokwitowania wyprodukowanych i sprzedanych przez niego produktów rolnych. Po prostu nabywca sporządza dowód wewnętrzny na podstawie tego, co faktycznie zakupił od rolnika i to byłoby na tyle.
Pozdrawiam
Zygmunt