TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ w TUCHOLI           89-500 Tuchola ul. Świecka 89a

sekretariat – tel. 52 334 35 31, 52 336 37 53 e-mail: sekretariat-tcez@wp.pl

doradca zawodowy – 52 336 37 52

 

ogłasza nabór na BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

w zawodzie

PSZCZELARZ

w zakresie kwalifikacji prowadzenie produkcji pszczelarskiej (RL.04)

 

 

Łączna liczba godzin kursu: 580.

Czas trwania kursu: 3 semestry (1,5 roku).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (istnieje możliwość zakwaterowania w internacie).

Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

Pozytywny wynik egzaminu nadaje tytuł zawodowy PSZCZELARZA zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (612302).

Ukończenie kursu nadaje również uprawnienia rolnicze niezbędne do ubiegania się o dotacje unijne                    i zakup ziemi.

Zajęcia praktyczne odbywają się w pasiekach w regionie (wymiana doświadczeń).

 

Kadra:

Opieramy się o wysoko wykwalifikowaną kadrę Technikum Leśnego w Tucholi, Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

 

Wybrane przedmioty nauczania:

Działalność gospodarcza w pszczelarstwie

Produkcja rolnicza

Chów i hodowla pszczół

Gospodarka pasieczna

Technologia produktów pszczelich

Pożytki pszczele

 

Zapisy do 31.08.2017r. w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi                     ul. Świecka 89a (sekretariat pok. nr 3 czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)

Kontakt z opiekunem grupy Michałem Słomińskim pod numerem telefonu 692 400 510.

TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ w TUCHOLI           89-500 Tuchola ul. Świecka 89a

sekretariat – tel. 52 334 35 31, 52 336 37 53 e-mail: sekretariat-tcez@wp.pl

doradca zawodowy – 52 336 37 52

 

ogłasza nabór na BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

w zawodzie

PSZCZELARZ

w zakresie kwalifikacji prowadzenie produkcji pszczelarskiej (RL.04)

 

 

Łączna liczba godzin kursu: 580.

Czas trwania kursu: 3 semestry (1,5 roku).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (istnieje możliwość zakwaterowania w internacie).

Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

Pozytywny wynik egzaminu nadaje tytuł zawodowy PSZCZELARZA zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (612302).

Ukończenie kursu nadaje również uprawnienia rolnicze niezbędne do ubiegania się o dotacje unijne                    i zakup ziemi.

Zajęcia praktyczne odbywają się w pasiekach w regionie (wymiana doświadczeń).

 

Kadra:

Opieramy się o wysoko wykwalifikowaną kadrę Technikum Leśnego w Tucholi, Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

 

Wybrane przedmioty nauczania:

Działalność gospodarcza w pszczelarstwie

Produkcja rolnicza

Chów i hodowla pszczół

Gospodarka pasieczna

Technologia produktów pszczelich

Pożytki pszczele

 

Zapisy do 31.08.2017r. w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi                     ul. Świecka 89a (sekretariat pok. nr 3 czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)

Kontakt z opiekunem grupy Michałem Słomińskim pod numerem telefonu 692 400 510.